Zásady ochrany osobních údajů€0.60


KOUPIT FILDENA


Tato webová stránka je majetkem společnosti Fortune Healthcare. Veškeré návštěvníky této webové stránky berieme velmi vážně, a proto jsme v této politice ochrany soukromí stanovili naši pozici týkající se určitých záležitostí týkajících se ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechna data, která jsou sdílená návštěvníkem s námi, ať přímo přes www.Fildena.bz přímo nebo prostřednictvím e-mailu. Naše zásady ochrany osobních údajů poskytují vysvětlení, co se stane s osobními údaji, které s námi sdílíte, nebo které sbíráme od vás buď přímo prostřednictvím této webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu.

1. Information We Collect
Při provozování našich webových stránek můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o vás:
1.1. Podrobnosti o vašich návštěvách na našich webových stránkách a zdrojích, ke kterým máte přístup, včetně, nikoli však výhradně k datům o provozu, místním údajům, statistikám weblogu a dalším komunikačním datům.
1.2. Informace, které poskytnete vyplněním formulářů na našich webových stránkách, např. při registraci k přijímání informace, zpravodaj atd.
1.3. Informace nám poskytnuté při komunikaci s námi z nějakého důvodu.
& nbsp;
2. Použití cookies
Příležitostně můžeme získat informace o vašem počítači pro naše služby a poskytnout statistické informace o využívání našich webových stránek, abychom vám mohli zaslat speciální nabídky. Tyto informace Vás osobně nezjišťují, jsou to statistické údaje o našich návštěvnících a jejich využívání našich stránek. Tyto statistické údaje neidentifikují žádné osobní údaje. Využívá se k tomu, abychom analyzovali, jak návštěvníci www.Fildena.bz spolupracují s webovými stránkami, abychom mohli dále rozvíjet tyto webové stránky a vytvářet pro návštěvníky lepší zážitek.

Informace o obecném používání Internetu můžeme shromažďovat pomocí souboru cookie, který je stažen do vašeho počítače. Pokud jsou tyto soubory cookie používány, automaticky se stáhnou do počítače. Tento soubor cookie je uložen na pevném disku vašeho počítače, protože soubory cookie obsahují informace přenesené na pevný disk vašeho počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše webové stránky a služby, které vám poskytujeme.

Všechny počítače mají možnost odmítat cookies. Toho lze provést aktivací nastavení prohlížeče, které vám umožní odmítnout cookies. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, možná nebudete mít přístup k jednotlivým místům našeho webu.

Naši inzerenti mohou také používat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Takové soubory cookie (pokud jsou používány) by byly staženy po kliknutí na inzeráty na našich webových stránkách.
& nbsp; 94
3. Použití vašich informací
        Informace, které shromažďujeme a uchováváme v souvislosti s vámi, se používají především k tomu, abychom mohli poskytovat naše služby vám. Kromě toho můžeme použít informace pro následující účely:
3.1. Poskytnout Vám požadované informace týkající se našich produktů nebo služeb. Poskytnout informace o dalších produktech, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, pokud jste s nimi souhlasili, že obdržíte tyto informace.
3.2. Chcete-li splnit naše smluvní závazky vůči vám. 113
3.3. Upozorňujeme vás na jakékoli změny na našich webových stránkách, jako jsou vylepšení nebo změny služby / produktu, které mohou ovlivnit naši službu.
3.4. | 121 If you are an existing customer, we may contact you with information about goods and services similar to those which were the subject of a previous sale to you.
3.5. Dále můžeme použít vaše údaje nebo povolit vybraným třetím stranám, aby používaly vaše data, abychom Vám mohli poskytnout informace o nesouvisejících zbožích a službách, které považujeme za zajímavé pro vás. My nebo oni vás mohou kontaktovat o těchto výrobcích a službách kteroukoli z metod, s nimiž jste souhlasili v okamžiku shromáždění vašich informací.
3.6. Pokud jste nový zákazník, budeme vás kontaktovat nebo povolíte třetím stranám, aby vás kontaktovali pouze tehdy, když jste poskytli souhlas a pouze tím, že jste k tomu poskytli souhlas.
3.7. Upozorňujeme, že děláme neposkytují našim inzerentům informace o identifikovatelných osobách, ale můžeme jim příležitostně poskytnout souhrnné statistické informace o našich návštěvnících.
& nbsp; 147
4. Uchovávání vašich osobních údajů
4.1. Můžeme ukládat, hostit nebo přenášet data že shromažďujeme od vás na místa mimo zemi vašeho původu pro zpracování a ukládání. Také mohou být zpracovávány pracovníky působícími mimo vaše země původu, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Takoví pracovníci se například mohou zabývat zpracováním a uzavíráním vašeho požadavku / dotazů a poskytováním podpůrných služeb. Odesláním osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, uložením nebo zpracováním. Učiníme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že vaše data budou zacházet bezpečně av souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.
4.2. Údaje, které nám jsou poskytnuty, jsou uloženy na našich datech středových serverů. Podrobnosti týkající se veškerých informací uvedených na našich stránkách jsou přístupné pouze nám.
4.3. Přenos informací přes internet není zcela bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, které nám byly zaslány elektronicky, a přenos těchto údajů je tedy zcela na vaše vlastní riziko. Pokud jsme vám (nebo jste vybrali) zadali heslo, abyste mohli přistupovat k určitým částem našeho webu, odpovídáte za to, že toto heslo je důvěrné.
& nbsp;
5. Zveřejnění vašich informací
5.1. V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje zveřejnit všem členům naší skupiny. To zahrnuje případně naše dceřiné společnosti, naši holdingovou společnost a další dceřiné společnosti (pokud existují).
5.2. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit třetím osobám: 193
5.2.1. Kde prodáváme některou nebo všem našim obchodům a / nebo náš majetek třetí osobě.
5.2.2. V případě, že jsme ze zákona povinni zveřejnit vaše informace.
5.2.3. Pomáhat při ochraně před podvody a minimalizovat úvěrové riziko.
& nbsp; | 215
6. Odkazy třetích stran
Odkazy na webové stránky třetích stran naleznete na našich webových stránkách. Tyto webové stránky by měly mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které byste měli zkontrolovat. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za jejich zásady, neboť nemáme žádnou kontrolu nad nimi.
& nbsp;
7. Kontaktujte nás
        Vítáme jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky, které můžete mít ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů. Neváhejte nás kontaktovat na adrese [chráněné e-mailem].